Visie /
Medische illustraties

SamenWetenTM: altijd teamwork bij Medicamerkus

Voor het duidelijk en volledig vertalen van wetenschappelijk werk zijn veel verschillende expertises nodig. Bij MedicaMerkus wordt elk onderdeel van de vertaling verzorgd door de meest geschikte man of vrouw daarvoor. Deze samenwerking structureren wij met de methode SamenWetenTM.

Transcreatie - doeltekstgericht vertalen

De vertaling van een vaktalige tekst is vaak gericht op de doelcultuur. De vertaler schrijft de oorspronkelijke tekst naar de nieuwe lezer toe. De informatie uit de brontekst wordt – zonder extra interpretatie of toevoeging - helder verwoord in de taal die door Nederlandse vakgenoten wordt gebezigd; de tekst leest alsof hij door een Nederlandse auteur is geschreven.

 

Soms gaat dit nog een stap verder. Dan moeten bijvoorbeeld concepten worden verduidelijkt of –afhankelijk van de opdracht– namen en situaties worden aangepast. In de reclamewereld noemen ze dit transcreatie, maar feitelijk is deze ‘adaptatie’ ook op andere vertaalspecialismen van toepassing. Transcreatie ligt op het grensgebied van vertalen en herschrijven. Het spreekt voor zich dat een nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen hierbij cruciaal is.


De vertaler en de expert

Onze vertalers zijn in eerste instantie taalkundige. Daarnaast heeft elke vertaler een specialisme. Belangrijk is dat de vertaler zich bewust is van de grenzen van haar inhoudelijke kennis; experts uit het vakgebied vullen haar kennis aan.


Wetenschappelijk vertalen

Een goede wetenschappelijk vertaler heeft vijf hoofd-vaardigheden:

  • een near-native begrip en taalgevoeligheid in de brontaal;
  • voldoende wetenschappelijk niveau om complexe teksten in die brontaal te begrijpen;
  • een  goede basiskennis van de materie, die verder reikt dan een cursus terminologie;
  • het talent om complexe informatie taalvaardig in de doeltekst te verwoorden en daarbij microniveau, macroniveau en tekstoverstijgende informatie in het oog te houden, en
  • goede communicatie: weten wanneer je aan de bel moet trekken, iets moet opzoeken of navragen, en efficiënt kunnen overleggen over vertaalproblemen.


 

Cruciaal is dat hij of zij deze vijf vaardigheden tegelijkertijd kan inzetten en toepassen. Dat vereist een unieke combinatie van opleiding, talent en ervaring.


All rights reserved © Lustig & Merkus 2020

Ontwerp: Alice Rowaan