Projecten /


De media over de DSM-5:


"De Nederlandse vertaling van de DSM-5 is verrassend goed"

NRC WEEKEND, 12 en 13 april 2014


Over NOC:


"Een woord van lof tot slot voor de vertalers [...] die dit werk toegankelijk hebben gemaakt voor Nederlandse verpleegkundigen. Het moet een titanenklus geweest zijn."

blogspot.nlProjecten: onze werkwijze

MedicaMerkus verzorgt  grote projecten al naar gelang uw behoefte. Projectleiding, vertaling, proofreading, eindredactie en zelfs productie kunnen we voor onze rekening nemen. Uit een groot netwerk van ervaren professionals stellen wij een team samen waarin alle benodigde vaardigheden minimaal twee keer vertegenwoordigd zijn. Voor elke functie in het team is er zo een ‘understudy’, waardoor het project niet gemakkelijk kan stagneren.  Een greep uit in het oog springende projecten en onze rol daarin:

NANDA-I

NANDA International is een van oorsprong Amerikaanse organisatie die zich inzet om de verpleegkundige terminologie eenduidiger te maken, zodat de uitwisseling tussen instellingen onderling en tussen wetenschap en praktijk niet door begripsverwarring wordt gestoord. In veel landen, waaronder Nederland, is deze terminologie vertaald met hetzelfde doel. Met het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk verzorgen wij al jaren de vertaling van de publicaties rond deze taxonomieën.

Terminologie: overeenstemming bereiken

De uitdaging is de laatste jaren vooral geweest, dat de belangrijkste vertalingen naar het Nederlands oorspronkelijk door verschillende uitgevers en verschillende vertalers zijn gemaakt. Samen met het Netwerk hebben we ons de laatste jaren sterk gemaakt voor een betere overeenstemming van de terminologie in de verschillende vertalingen.

Publicaties

Tot de Nanda-publicaties die wij verzorgden behoorden NANDA-I, NIC, NOC, Gordon, Townsend en Carpenito.

"Een betrouwbare partner, die zeer prettig communiceert en die in staat is om complexe projecten (lees: de DSM-5) in korte tijd samen met alle betrokkenen tot een goed einde te brengen. Na een aantal DSM-5-titels weet ik: laat het aan Hilde over en het komt goed! Een zeer geruststellende gedachte."

 

Barbara Kuiper

Fondsredacteur Uitgeverij Boom psychologie/psychiatrie

DSM-5®

De DSM-5®: het Amerikaanse handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Het is een  1200 pagina's dik referentiewerk voor de hele GGZ, vervaardigd door de psychiatrische beroepsgroep in Amerika (APA*).


Zetklaar binnen vijf maanden

  MedicaMerkus heeft de vertaling van dit boek verzorgd voor uitgeverij Boom. Dit hield in:


  • samenstellen van het vertaalteam
  • formering van het projectteam
  • uitvoering van de vertaling
  •   eindredactie van het manuscript.


Vertaalteam

Ons vertaalteam  werkte met prof.dr. Michiel W. Hengeveld als centrale expert-meelezer. Hij beschikte over een grote achterban van psychiaters.


Projectteam

   Ons projectteam bestond uit acht personen, waarvan er drie konden fungeren als projectleider/teamleider, twee als eindredacteur, twee als proofreader en vijf als vertaler.


Proofreaders: een anglist en een neerlandicus

Een weloverwogen terminologie voor de psychiatrie was van het grootste belang. Een van de proofreaders was neerlandicus en de ander anglist.*American Psychiatric Association

All rights reserved © Lustig & Merkus 2020

Ontwerp: Alice Rowaan