Over ons /

BLOG


Wilt u een kijkje in de keuken? Kijkt u dan op het blog “SamenWeten”, waarin Hanneke en Hilde vermakelijk verslag doen van de taaldiscussies in de praktijk van de medisch-wetenschappelijk vertaler.

Ontstaansgeschiedenis

Vertaalbureau MedicaMerkus (voorheen Merkus & Merkus) bestaat sinds 2001 en ontwikkelde al snel een methode voor effectief samenwerken. Het accent is komen te liggen op wetenschappelijke publicaties, lexicografie en terminologie. MedicaMerkus is meer en meer op projectbasis gaan werken. Door de inzet van ervaren en betrokken professionals is ieder team exact samen te stellen naar de vereisten van het project.


 

Hilde Merkus en Hanneke Lustig

Hilde Merkus  en Hanneke Lustig vormen samen de kern van MedicaMerkus. Zij werken al vele jaren samen en vullen elkaar uitstekend aan.

Over Hilde

Hilde Merkus is medica en letterkundige. Ze vertaalt sinds 2000 artikelen en boeken uit het Engels, Duits en Frans. Ook vertaalt Hilde Nederlands wetenschappelijk werk naar het Engels, en redigeert ze Engelse teksten van Nederlandse auteurs.

Door een bijbaan bij een wetenschappelijk tijdschrift  raakte Hilde als student gefascineerd door de communicatieve uitdaging van wetenschappelijk werk:  ingewikkelde zaken verwoorden op een heldere, inzichtelijke manier. Als vertaler wijdt zij haar professionele leven aan dit spanningsveld.


Veelzijdig, intelligent en doelgericht

Hildes achtergrond en kennis bestrijken meerdere vakgebieden. Zij is  een uitstekende wetenschappelijk vertaler. Doordat zij haar loopbaan begon als assistent- en daarna uitgever, is Hilde ook ervaren als projectleider en volledig thuis in de uitgeverij. Hilde  brengt op heldere en intelligente wijze mensen en ideeën met elkaar in verbinding. De methode SamenWetenTM is haar op het lijf geschreven. Zij is een sensitieve, efficiënte en doelgerichte projectleider die alle kanten van de zaak kan zien. Daardoor ontstaan goede werkrelaties, waarin deelnemers hun expertise ten volle kunnen inzetten. Met een minimum aan overhead komen zo de beste vertalingen tot stand.


 

Over Hanneke

Hanneke Lustig studeerde cum laude af met de specialisaties vertalen en sociolinguïstiek. Ze vertaalt sinds 1996 boeken en andere teksten uit het Engels en redigeert vertaalde Nederlandse en Engelstalige teksten.

Hanneke is vooral geboeid door de dynamiek en pragmatiek (het sociale gebruik) van taal. Voorafgaand aan haar studie in Utrecht  volgde Hanneke enige jaren de in-service opleiding B-verpleegkundige.


Medische vaktaal

In de specialisatie vertalen stonden de theorie en praktijk van het vertalen van vaktaal centraal. Hannekes scriptie combineerde haar vaardigheden en interesses in een onderzoek naar vertaalde verpleegkundige diagnoselabels.


Creatief en grondig

Behalve een uitstekend taalgevoel en kennis van zaken heeft Hanneke een creatief talent. Zij heeft veel oog voor de juiste toon van een tekst, aandacht voor ‘de manieren van zeggen’ in een vakgebied en weet vertaalproblemen op creatieve wijze op te lossen zonder de brontekst geweld aan te doen. Daarnaast is ze zeer zorgvuldig en grondig. De doeltekst staat voor haar vrijwel altijd centraal. Deze moet functioneren voor de nieuwe doelgroep en soepel lezen als een Nederlandse tekst.


All rights reserved © Lustig & Merkus 2020

Ontwerp: Alice Rowaan